Kalendarz imprez
    Rok 2017
    Rok 2016
    Rok 2015
    Rok 2014
    Rok 2013
    Rok 2012
    Rok 2011
    Rok 2010
    Rok 2009
    Rok 2008
    Rok 2007
    Rok 2006
    Rok 2005
    Szkolenia żeglarskie
    Żagle bez barier
    Sprawni żeglarze
    Puchar Polski

Pogoda na jutro
Pogoda w Gizycku

Warto zobaczyć


 

Międzynarodowy Kurs Żeglarski - Litwa, Białoru¶, Łotwa pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
01 - 14.08.2011 r.

Kolejny rok dzięki patronatowi i dofinansowaniu przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej , oraz współpracy "Wspólnoty Polskiej", "Bractwa Bracławian" , Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa i Polskiego Zwi±zku Żeglarzy Niepełnosprawnych byli¶my gospodarzami i współorganizatorami międzynarodowego obozu żeglarskiego. Wzięła w nim udział młodzież pochodzenia polskiego z Litwy, Łotwy i Białorusi. Grup± łotewsk± "dowodził" Ryszard Stankiewicz Prezes Zwi±zku Polaków na Łotwie. Grup± litewsk± kierował Zygfryd Binkiewicz ze Zwi±zku Polaków na Litwie Prezes Oddziału miasta Visaginas. Wprawdzie nie wszyscy rozmawiali po polsku, ale wykazywali wielk± chęć nauki zarówno języka polskiego jak i żeglarstwa, więc czynili szybkie i duże postępy. Po dwutygodniowym szkoleniu teoretycznym i praktycznym wszyscy uczestnicy zdali egzaminy i uzyskali patenty żeglarza jachtowego. Trzy załogi ( dwie z Litwy i jedna z Łotwy ) wzięły udział w organizowanych przez nas X Międzynarodowych Mistrzostwach Polski DZ - jedynym w Polsce 24-godzinnym wy¶cigu non-stop.

Warto zobaczyć:
- Galeria zdjęć

 
 

© Polski Zwi±zek Żeglarzy Niepełnosprawnych | Wykonanie: