Kalendarz imprez
    Rok 2017
    Rok 2016
    Rok 2015
    Rok 2014
    Rok 2013
    Rok 2012
    Rok 2011
    Rok 2010
    Rok 2009
    Rok 2008
    Rok 2007
    Rok 2006
    Rok 2005
    Szkolenia żeglarskie
    Żagle bez barier
    Sprawni żeglarze
    Puchar Polski

Pogoda na jutro
Pogoda w Gizycku

Warto zobaczyć


 

XVI MISTRZOSTWA POLSKI ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH
21 - 24 czerwca 201 r.


Nasze załogi wzięły udział w mistrzostwach Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych, które zostały zorganizowane po raz szesnasty przez Mazursk± Szkołę Żeglarstwa, Urz±d Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego i Polski Zwi±zek Żeglarzy Niepełnosprawnych na terenie Międzynarodowego Centrum Żeglarstwa i Turystyki. Patronat nad Mistrzostwami obj±ł Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego . Wystartowało 21 załóg. Zawodnicy ¶cigali się na Sasankach. Zostali podzieleni na dwie grupy – niepełnosprawnych ruchowo i niesłysz±cych. Było dużo wiatru 4 – 6 B, ale niestety przez cały czas trwania Mistrzostw było zimno i padał deszcz, momentami bardzo intensywny. Pogoda była tak fatalna, że okresowo na Kisajnie oprócz żeglarzy niepełnosprawnych nie było w zasięgu wzroku żadnych innych żegluj±cych jachtów. Rozegrali¶my osiem wy¶cigów systemem przesiadkowym. W kategorii żeglarzy niepełnosprawnych ruchowo zwyciężyła zgodnie z oczekiwaniami załoga wielokrotnych Mistrzów Polski z Jastrzębia Zdroju, tym razem pod dowództwem Mariana Zakowicza, gdyż „etatowy” sternik Andrzej Bury nie mógł wystartować z powodu choroby. W kategorii żeglarzy niesłysz±cych byli¶my ¶wiadkami sensacji – zdecydowany faworyt, wielokrotny Mistrz Polski Tomek Gumiński z Warszawy zaj±ł dopiero czwarte miejsce. Mistrzostwa wspomógł finansowo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznaj±c Uchwał± Zarz±du PFRON dla trzech pierwszych załóg w obu kategoriach specjalne nagrody pieniężne – I miejsce po 300 zł, II miejsce po 200 zł, III miejsce po 100 zł. Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Urz±d Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego i firmę BUDIMEX S.A. Puchary i dyplomy wręczał Członek Zarz±du Województwa Warmińsko - Mazurskiego Jarosław Słoma, który zaprosił zawodników na kolejne Mistrzostwa za rok. Organizatorzy składają podziękowania Państwowej Straży Pożarnej z Giżycka i Komisji Sędziowskiej w składzie: Franciszek Trawiński, Iza Godlewska, Andrzej Szocik, za pomoc w przeprowadzeniu regat.

Wyniki regat:

Grupa A - Niepełnosprawni ruchowo:
1. Marian Zakowicz, Eugeniusz Rakowicz, Wiesław Borowiecki
2. Leszek Król, Dariusz Kuśnierz, Mirosław Sulej
3. Zbigniew Szczepaniak, Małgorzata Szczepaniak, Mirosław Lisiczyński
4. Grzegorz Włochowicz, Stanisław Rutkowski, Jan Szendler
5. Feliks Basłyk, Jarosław Biernacki, Michał Piotrowicz
6. Marek Kowalczyk, Zdzisław Solarek, Barbara Łukasiewicz - Michałowska


Grupa B - Żeglarze niesłysz±cy:
1. Paweł Kaliwoszka, Alina Iwańska, Daniel Szmelter
2. Rafał Krysiak, Sylwester Krysiak, Marcin Gulatowski
3. Zbigniew Gumiński, Ryszard Borsuk, Krystyna Gumińska
4. Tomasz Gumiński, Ewa D±bkowska, Karina Fruba
5. Marcin Bodnar, Alan Stępniewski, Barbara Chwiałkiewicz
6. Maciej Malinowski, Paweł Puszczyński, Władysław Błaszczyk

Warto zobaczyć:
- Galeria zdjęć

 
 

© Polski Zwi±zek Żeglarzy Niepełnosprawnych | Wykonanie: